⇒ นโยบายบริหารงานบุคคล

             นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563                               

             นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564                               

             นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565                              

             นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566                              

Visitors: 109,138