การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

       การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจำปีงบประมาณ 2563                  

       การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจำปีงบประมาณ 2564                  

       การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจำปีงบประมาณ 2565                  

Visitors: 54,818