การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

       การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจำปีงบประมาณ 2563                  

       การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจำปีงบประมาณ 2564                  

       การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจำปีงบประมาณ 2565                  

       การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจำปีงบประมาณ 2566                   

Visitors: 72,356